Vad betyder alla italienska kvalitetsbeteckningar på mat?

När det kommer till kvaliteten på matvaror i Italien, kan man tala om två standarder, som du som resenär i Italien ska förhålla dig till (precis som vi gör här hemma med de svenska produkterna): den objektiva och den subjektiva kvaliteten. Subjektiv matvarukvalitet handlar om användarens hållning, medan den objektiva matvarukvaliteten handlar om mätbara aspekter av den faktiska produkter, alltså färg, textur, innehåll, framställningsprocesser, odling, omtanke i produktionen m.m. I denna artikel vill jag, i korta drag, gå genom den objektiva matvarubeteckningen i Italien, utifrån EU:s regler om märkning, som består av tre huvudgrupper (fyra, om man räknar med den ekologiska ordningen, men den behandlar jag inte här).

Introduktion till skillnaden mellan EU-beteckningarna i Italien

EU-ordningen, med de beskyddade beteckningarna, härstamma från 1992 och täcker idag cirka 1000 matvaruprodukter, allt ifrån morötter till skinka och alla möjliga produkter däremellan. Vin och sprit har sin egen beteckning, som jag inte behandlar här. Ordningen säkrar de utvalda produkterna utifrån tre riktningar.

Parmesanosten er blandt de produkter i Italien, der er blevet kvalitetsmærkede...
Parmesanosten tillhör de produkter i Italien som har blivit kvalitetssäkrade…

Två av ordningarna under EU säkrar kvaliteten av produkterna för förbrukarna, som då kan säkerställa sig om att produktionsmetoderna och ursprungsplatsen alltid är den samma, samt för producenterna som kan vara säkra på att produkterna inte imiteras eller utsätts för oärlig konkurrens. De är således exempelvis endast “Aceto di Balsamico di Modena” som får använda just denna märkning, då den säkrar användarna at balsamicovinägern är framställd utifrån en konkret produktionsmetod i Modena i regionen Emilia-Romagna i Italien.

I det följande förklarar jag de gällande kvalitetsbeteckningarna, där jag startar med den svenska förkortningen, efterföljt av den italienska versionen.

SGB eller IGP

Skyddad Geografisk Beteckning – eller på italienska Indicazione Geografica Protetta (IGP) – anger att “en matvara eller en lantbruksprodukt härstammar från och antingen är framställd, bearbetad eller tillverkad i ett avgränsat geografiskt område”, som man skriver på Livsmedelsverkets hemsida. Det betyder, att man garanterar att produkten som är tilldelad beteckningen, härstammar från ett helt specifikt geografiskt område, som bidrar med en unik kvalitet och karaktär till produkten, och att en eller flera delar av produkten har tagit plats i just det området.

Blodappelsiner fra Sicilien
Blodapelsiner från Sicilien har fått den skyddade geografiska beteckningen IGP…

Bland annat följande italienska produkter, tillhör alla de produkter som har fått kvalitetsbeteckningen IGP: arancia rossa di Sicilia (blodapelsiner från Sicilien), panforte di Siena, Sale Marino di Trapani och Aceta Balsamico di Modena.

SUB eller DOP

Skyddad Ursprungsbeteckning – eller på italienska Denominazione di Origine Protetta (DOP) – anger att “en matvara eller en lantbruksprodukt både härstammar från, och är framställd, bearbetad och tillverkad i ett specifikt område”. Denna kvalitetsbeteckningen introducerar en ny nivå i säkringen av produktens kvalitet, i det att ordningen ställer stora krav på produktionsmetoderna genom att framförallt fokusera på råvarans ursprungsplats, och utgör således strängare regler än SGB-beteckningen. Med andra ord innebär det, att den produkt eller ett produktnamn, som är märkt på SUB (DOP), härstammar från ett avgränsat område, som bidrar till visa kvaliteter till produkten OCH att produktionen försegår i samma område OCH att denna produktion kontrolleras efter stränga regler. Ett exempel på en italiensk produkt med DOP-märkning är Parmaskinka.

GTS eller STG

Garanterad traditionell specialitet – eller på italienska Specialità Tradizionale Garantita (STG) – anger att “en matvara eller en lantbruksprodukt är producerad med hjälp av traditionella råvaror efter traditionella produktionsmetoder eller har en traditionell sammansättning”. Med andra ord, en produkt, som i förhållande till SGB och SUB inte nödvändigtvis anknyter till ett specifikt geografiskt område, men till traditionerna och råvarorna från ett geografiskt område.

EU´s GTS kvalitetsbetegnelse; dog her med dansk tekst...
EU:s GTS-beteckning, dock här med danska text…

Två produkter som har beteckningen GTS (STG) i Italien är Pizza Napoletana (pizza från Napoli) och Mozzarella.

I Italien har man registrerat flera hundra produkter fördelade på de tre kvalitetsbeteckningarna. Jag kommer undvika att rabbla upp alla, då några är godkända, medan andra endast har ansökt, men du kan se en komplett lista över produkterna här.

Är du intresserad av flera artiklar om italienska mat och italienska matvaror? Då kan du besöka vår kategori “Mat och Vin”, där du hittar massor av italienska recept och spännande artiklar om italiensk gastronomi.

Taggar från artikeln
, ,
Mer av Emilie Fuglsang

Har du smakat pasta med aubergine?

På Sicilien känner alla – barn som vuxna – till denna enkla,...
Läs mer