Upplev Shakespeares Italien

Julias balkong i Verona
Julias balkong i Verona är en populär sevärdhet. Foto: Dan Kamminga. CC BY 2.0

Med bara några få undantag – inte minst Hamlet som utspelade sig i vårt grannland Danmark – lade Shakespeare handlingarna i sina skådespel i Italien. Och det är knappast någon tillfällighet. Precis som idag, var Italien också på den tiden ett land fullt med temperament, passion och skönhet.

Shakespeare är en av Englands största författare – någonsin. Så varför lät han inte huvuddelen av sina stycken utspela sig hemma på öarna? Varför flyttade han handlingen till utlandet, och då framförallt till Italien?

Vi kan inte svara på det med säkerhet, men kan det inte vara för att folksjälen i Italien är så dramatisk? Shakespeares figurer är ju inte direkt tråkiga. Ofta är deras liv styrda av impulser och starka känslor. Och så är det maktspel, våld och kärlek en masse.

Alla vägar leder till Rom

Mer konkret ligger en stor del av förklaringen till Shakespeares uppenbara fascination för Italien, i landets historia. Romarriket och mytologin runt det var en stor inspiration, inte bara för Shakespeare, men också för många andra författare i perioden.

Rom-det-imponerende-Colosseum
Romarriket och mytologin runt det var en stor inspiration för Shakespeare.

Detta mäktiga rikes storhet och fall, har alltid berört människan. Maktkamper, utanförskap, krig, erövringar, förräderi – ja, till och med blodbad. Källorna till Romarrikets historia är också många, bland annat har den romerska historikern Gaiuz Tacitus rapporter från Romarrikets dramatiska år under kejsarna Nero, Tiberius och Cladius gett mycket stof till senare skriven fiktion.

Men också Italiens senare histiria är full med fascinerande utvecklingar. Kom också ihåg, att Italien (eller rättare sagt de områdena som senare samlades i den moderna nationen Italien) på Shakespeares tid och tidigare var en av de absolut mest tongivande länder i världen. Bland annat skapar Venedig, som på Shakespeares tid var en mycket väsentlig handelsnation, kulisser om Köpmannen i Venedig.

Padova, som är en av äldsta städer i det som nu är norra Italien, spelar en väsentlig roll i den kanske största komedin någonsin, Så tuktas en argbigga. Detta stycke ger fortfarande upphov till nya tolkningar och teaterstycken i länder över hela världen.

Padova
Padova agerar kuliss i Så tuktas en argbigga. Foto: Juan Antonio Segal. CC BY 2.0

Men det var inte bara Italiens förhistoriska tid och tongivande bystater, som inspirerade Shakespeare. Även mer samtida italienska författare blev populära i hela Europa. Och denna popularitet hade en del med Shakespeares egna bitar. Ludovico Ariosto, som skrev det romantiska mästerverket Orlando Furioso, bör nämnas i detta sammanhang.

Upphetsade och passionerade italienare

Uppfattningen av italienarna spelar också en stor roll. Redan på Shakespeares tid var man fascinerad av det italienska folket, som betraktades som sluga på ett nästan machiavellisk sätt, samtidigt som de är passionerade och impulsiva. Denna uppenbara motsägelse är dramaturgiskt explosiv.

Det rådde också något närmast upphöjt och sofistikerat över italienarna, sett genom engelsmännens och andra nordbors ögon. Och komedi som genre, beror på dessa saker. Det ska vara listiga planer och människor högt på halm, som leder till skratt när de kommer ner till jorden, på samma nivå som publiken.

Romeo & Julia
Romeo och Julia är baserad på en gammal italiensk berättelse. Foto: Bratislavská župa. CC BY 2.0

Även Romeo och Julia är baserad på en gammal italiensk berättelse. Här är det den tragiska historien om det unga, älskande paret, som trots stor kärlek till varandra förhindras att leva tillsammans och tillsist förenas i döden. Också detta tema går också hand i hand med föreställningen om det varmblodiga italienarna. Handlingen tar plats i norra Italien, och Julias hus ligger i Verona.

Shakespeares politiska konstgrepp

En del av förklaringen till, att Shakespeare lade sina handlingar i utlandet, finns nog också i det politiska förhållandet i England på den tidpunkten då Shakespeare levde. Om han hade låtit handlingen utspela sig i England, skulle många av hans texter kunna tolkas som ett angrepp på lokala politiska krafter och makthavare.

Shakespeare kunde alltså undvika censur, genom att placerar sina karaktärer på främmande territorium. Men publiken på hans tid kunde ändå utan tvekan uppfatta eventuell kritik av engelska makthavare, även om handlingen föregick i mer exotiska Italien.

Resor till Italien

Shakespeare breda repertoire fascinerar, för det involverar livets alla skeden. Hans verk är otroligt allsidiga, och också där har han något gemensamt med Italien, landet som också är väldigt allsidigt och där du kan hitta något för var och ens smak. Läs om våra resor till Italien här, och upplev själv lite av det, som fascinerade Shakespeare och hans publik.

skriven av
Mer av Lennart Kiil

På äventyr i Gran Canarias vulkanlandskap

När du hör namnet Gran Canaria, tänker du säkert på långa, vackra...
Läs mer