Riskerar dessa 15 italienska UNESCO-platser att försvinna?

Efter den senaste veckans oväder i Italien, med stormar och otroliga regnmängder – vilka bland annat har lämnat delar av Ligurien och Venedig i eländigt skick – är det mer än tydligt att det är mer än massturismen som kan komma att lämna förfärliga spår på dessa världsarvsplatser.

Enligt en undersökning som forskningstidningen Nature Communications har publicerat, riskerar hela 15 kustnära och lågt liggande platser i Italien att svämmas över eller drabbas av kust-erosion inom de kommande 100 åren. Dessa platser inkluderar bland annat Neapels historiska centrum, Cinque Terre, Genova, Piazza del Duomo i Pisa, de arkeologiska utgrävningarna i Pompei, Amalfikusten och Venedig – alla platser som är högt uppskattade av turister världen över.

Vernazza
De fem byarna i Cinque Terre löper stor risk att förstöras helt och hållet av ändrade väderförhållanden…

Italien löper stor risk att drabbas hårdast

Totalt har Nature Communication undersökt 49 UNESCO-platser i 16 länder runt Medelhavet, och det är alltså Italien som löper störst risk att drabbas hårdast (det är också Italien som totalt sett har flest UNESCO-platser av alla länder i undersökningen). Platserna kan komma att försvinna på grund av kust-erosion eller översvämningar på grund av en ökad havsnivå, och undersökningen understryker hur viktigt det är att vi arbetar för att hålla ökningen av jordens medeltemperatur till under 2 grader Celsius – som vi kommit överens om enligt Parisavtalet – för att bevara dessa otroliga platser på jordens yta.

Venedig är den stad i Italien som löper störst risk för översvämningar och redan 1987 satte man igång ett projekt kallat MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico – Experimentell Elektromekanisk Modul) – ett projekt där man planerade att bygga mobila barriärer skulle skydda lagunen i vilken Venedig ligger mot frekventa översvämningar, utan att göra intrång på den unika miljö Venedig faktiskt är. Bygget började år 2003, tio år senare var cirka 85 procent klart, men hela projektet beräknas inte stå färdigt förrän år 2022. Huruvida konstruktionen verkligen kommer att skydda Venedig eller ej, återstår att se, men det står klart att många av samhällets grupper starkt har kritiserat MOSE på grund av den höga kostnaden för konstruktion och underhåll, samt att man 2014 arresterade 35 personer involverade i projektet anklagade för korruption…

Tillsammans kan vi arbeta för förändring

Att det är ett stort dilemma vi står framför för att bevara dessa platser, är ett faktum. Forskare uppmuntrar användandet av barriärer, som dock inte ska förstöra det estetiska utseendet av dessa UNESCO-platser, för att skydda mot översvämningar. Men studien visar också, att dessa insatser inte är tillräckliga för att undvika förstörelse – vi måste, på en global nivå, åta oss att respektera vad som är bestämt i Parisavtalet.

Läs fler artiklar om Natur i Italien här

skriven av
Mer av Marie B.

Cervejaria Trindade – Lissabons äldsta och vackraste bryggeri

Bryggeriet Cervejaria Trindade firade år 2011 sitt 175-års-jubileum. Trindade (som betyder treenighet) är...
Läs mer