Människor och traditioner

Upp till förklädnad, Italien!

av

Rent språkmässigt menar många att ordet “karneval” härstammar från grundstammen carne, vilket på italienska betyder “kött”. Och jo, Carneval betyder faktiskt “att inte äta…

Den italienska kaffekulturen

av

I Italien säger man att kaffets smak avgörs av fyra M: Mano dell’operatore, Macchina espresso, Macinadosatore och Miscela. Fritt översatt till: baristans färdighet, maskinens…