Cappella degli Scrovegni

Capella degli Scrovegni är en anmärkningsvärd kyrka i staden Padova som byggdes på uppdrag av den rike bankmannen Enrico Scrovegni. Kyrkan var en tillbyggnad till hans stora palats och var dessutom tänkt som ett kommande mausoleum för hans familj.

Enrico Scrovegni hyrde dåtidens store italienske målare och arkitekt Giotto till att stå för kyrkans inre utsmyckning. Kyrkan är i dag således berömd för sin imponerande samling av freskmålningar från Giottos hand som härstammar tillbaka från år 1303. Freskmålningarna skildrar berättelser från såväl Det nya Testamentet som Det gamla Testamentet med 40 olika scener från bl.a. Jesus och Jungfru Marias liv. Alla väggarna och taken är täckta med de vackra målningar som berättar om Jungru Marias liv och med födseln av Jesus och hans liv fram till uppståndelsen samt den storslagna Dommedagen.

Genom tiden har man kämpat med bevaringen av freskmålningarna i kyrkan, och de har undergått flera renoveringar. Den senaste uppgiften var att finna den förorening som får målningarna att tvina bort. Efter flera års studier med hänsyn på att lösa detta problem utecklade forskarna år 2000 en speciell teknisk installation som kan beskydda dessa unika målningar. Kyrkan är öppen för besökande året runt från kl. 09.00 till kl. 19.00 och entrén kostar € 12 per person.

Cappella degli Scrovegni är kandidat till UNESCO´s lista över Världens kultur arv.