Resor till Vetulonia

Vetulonia är idag en liten by belägen i dalen vid floden Fiume Bruna vid Grosseto. Under etruskernas tid var dalen översvämmad av sjön Prile som var en vidsträckt lagun förbunden med havet – från Romartiden och fram stängdes denna förbindelse till havet långsamt och under medeltiden var sjön helt stängd, så man har väldigt lite att berätta om samfundet Vetulonia. Men det var under etruskernas tid som byn hade sin storhet omkring 700-500 f. Kr. och idag ses ännu många rester från denna epok.

Man finner byn först omtalad i Plinios stora encyklopediska arbete var den nämns i förbindelse med den administrativa delningen av Etruria under Romarriket. Men det är först senare som man funnit fram till den exakta belägenheten av den gamla etruskerbyn, för under medeltiden blev bynamnet Vetulonia ersatt av namnet Colonna di Buriano.

Under årens lopp glöms dock detta nya namn och den gamla etruskerbyn blir föremål för upprepande undersökningar och blir i dessa förbindelser felaktigt förbunden med Viterbo, Vulci, Marsigliana d’Albegna, Orbetello, eller Poggio Castiglione (Massa Marittima). Det är först då läkaren och dilettant arkeologen Isidoro Falchi gör sina utgrävningar under 1800-talet som man finner fram till den exakta identifikationen av det gamla och en gång så blomstrande väldet Vetulonia med det lilla bysamfundet Colonna di Buriano, som genom kungligt dekret år 1887 ges tillbaka sitt ursprungliga namn: Vetulonia.

Man har funnit otaliga förhistoriska fynd i dalen vid Bruna, bland annat gravkamrar av olika utformningar och gravplatser från varierande epoker. Och ut av dessa gravmonument har man bildat sig en historisk överblick över Vetulonia.

Vad kan man se i Vetulonia: I Vetulonias centrum finner man rester från den gamla ringmuren som blev byggd av etruskerna för att beskydda den övre borgen. Av medeltidens fästningar ses ganska få ruiner idag: ett cirkulärt torn och ett fästningstorn. Byn är dessutom spännande trots att den inte har andra arkitektoniska byggnadsverk av sevärdig karaktär, men den illustrerar en karakteristisk medeltida by med sina valv, pelare, gränder, gångar och bostäder.

På Piazza Renzetti påminner två inskrifter om Vetulonias återställningen. Vid slutet av huvudgatan Via Garibaldi, på vänster sida finner man en stig som för till de nyöppnade utgrävningsplatserna: Costia dei Lippi och Costa Murata. Fortsätter man bort från byn på Via Garibaldi ser man idag rester från ett bostadsområde ”scavi di città”, som härstammar från 300-200 f.Kr. då Vetulonia blev en del av Romarriket. Och på så sätt fortsätter byn med att avslöja den ena skatten efter den andra. Här kan man med andra ord se historien utveckla sig framför sina ögon.

Resor till Italien

Läs mer om Italien och få inspiration till din kommande resa här

Hitta din resa till Italien här

Hotell i Vetulonia