Nio kyrkor i Pisa - och en till

När man går runt i Pisa så slår det en att här faktiskt finns många flera kyrkor från romartiden än i t.ex. Florens eller Siena. Man märker tydligt Pisas storhetstid under denna period. Många kyrkor blev uppförda under dessa år och många andra blev förnyade och förändrade.

De flesta av dessa kyrkor har sedan dess genomgått många förändringar och ombyggnader. I vissa byggnader har det originala utförandet nästan försvunnit, i andra finns det fortfarande kvar men är blandat med andra stilar, för ytterligare andra har under restaureringar på 1800- 1900-talet försökt att ge det ursprungliga utseendet tillbaka.

San Zeno
En kyrka som ligger lite utanför stadens egentliga centrum i den gamla romerska staden. Kyrkan blev byggd av benedikterna under 900-talet, troligtvis ovanpå ett gammalt hedniskt tempel. San Zeno har utbyggts åtskilliga gånger under århundraden men fasaden står kvar som när den blev byggd, i rå tuffsten. Kyrkan är mer spännande utifrån men skulle man gå in i den så kan man även se var man återanvänt gamla romerska skatter.


San Francesco
Grundades 1211 och utbyggdes 1265-70. Den enkla fasaden är från 1603. Utvändigt är kyrkan rätt intetsägande men kommer man innanför så är den imponerande stor. Kyrkan är rik på fresker från 1300-talet från bl.a. Taddeo Gaddi, Niccolò di Pietro Gerini och inte minst Taddeo di Bartolo som målade domkyrkan i San Gimignano. För Dante kännarna bjuder kyrkan på en särskild attraktion, nämligen greve Ugloinos och hans söners grav (som ni kan läsa om i ett annat kapitel) Här finner vi en inskription: TVMBA COMITIS VGOLINI.

San Niccola
Sankt Nikolaus kyrka hör till de kyrkor som blev ombyggda och utbyggda ett antal gånger. Man hör talas om kyrkan för första gången 1097 men vet att den blev förändrad mellan 1300-1400-talet och därefter drastiskt ombyggd i slutet av 1600-talet samt ytterligare förskönad under 1800 och 1900-talet. Man kan utan problem se de olika faserna i kyrkans historia. Det särpräglade och lätt skeva klocktornet från mitten av 1200-talet tillskrivs Nicola Pisano, som även är den som byggde predikstolen i dopkapellet på Piazza dei Miracoli.

San Michele in Borgo
Denna vackra kyrka som ligger mitt på stadens huvudgata, Borgo Stretto, blev grundad år 1000 av benedikterorden men kykans nuvarande utseende beror på senare förändringar. Fasaden som gjordes under 1300- talet är ett skolexempel på övergången från romansk till gotisk stil. Kyrkan blev skadad under andra världskriget men man lyckades återskapa den så att inget gick förlorat. Man kan även finna graffiti på utsidan av väggen som studenter på Universitetet klottrat dit i protest mot ett val av rektor på 1500-1600- talet.


San Sisto
Det är intressant att se att även om denna kyrka byggdes endast få år efter domkyrkan så finns det ingen arkitektonisk förbindelse emellan dem. San Sisto är simpel i både form och byggnadsmaterial. Och som så många andra kyrkor har även denna kyrka blivit utsatt för barocka förskönelser. Kyrkan framstår idag dock som ganska naken täckt av en traditionell tak-konstruktion.

 

San Paolo a Ripa d'Arno

Det grundades en kyrka här redan år 805 men den nuvarande påbörjades kort efter år 1000. Arbetet tog sin tid och först 1149 blev kyrkan återinvigd av Påven Eugenius lll medans de utvändiga arbeten inte blev klara förrän i mitten av 1200-talet. Kyrkan betraktas av många som en förebild för domkyrkan vilket man förstår om man tittar på den vänstra sidan av transeptet. Kyrkan rymmer även en romersk sarkofag, en målning av Madonnan med barnet från 1300- talet och andra spännande konstskatter. Det lilla kapell, Capella di S. Agata, som befinner sig vid absiden har en speciell historia. Sankt Agata är en siciliansk hjältinna och legenden säger att kapellet blev uppfört i hennes ära år 1603 då Pisa hade vunnit en stor seger över araberna vid Palermo.


Santa Maria della Spina
Kyrkan var från början ett litet kapell med namnet Santa Maria del Ponte Nuovo som skulle beskydda den bro ett konsortium av familjer hade byggt över floden. Familjerna hade naturligtvis inte byggt bron för att imponera på sin grannar, det var en privat bro och således skulle det betalas för att gå över den. Denna affärsidé varade dock inte så länge för en strid flod krossade bron.

Under åren 1325- 1379 byggdes kyrkan om och under år 1343 bytte den namn då man fick en törn (spina) från Jesus krona. Framtill år 1871 låg kyrkan mycket närrmare Arno floden men p.g.a. alla problem man hade med översvämningar så tog man ner kyrkan sten för sten och byggde upp den igen på dess nuvarande plats.

Santa Caterina d'Alessandria
Här har domenikanorden hållit till sedan mitten av 1300-talet då kyrkan blev grundlagd. Fasaden som blev färdigställd först i början på 1400-talet är präglad av samspelet mellan vitt och grå/svart, den är typisk för den pisansk-romerska arkitekturen. Man märker hur lång tid uppbyggnaden av kyrkan tog, den nederst delen av fasaden är romansk den översta är gotisk!
Märk även det eleganta klocktornet i mursten med de glaserade keramikskålarna, denna kampanil är från mitten av 1300-talet och två av dess klockor härstammar från 1400-talet.


San Sepolcro
Denna besynnerliga kyrka nämns för första gången i ett dokument från 1138. Det är en imitation av en kyrka i Jerusalem, alltså en byggnad i oktavplanlösning och med altaret placerat i mitten. Här finner man en vacker tavla av Madonna med barnet av Fiorentinaren Benozzo Gozzoli från 1460. Kampanilen är en massiv, robust sak i sten. Och för en gångs skull finns det inget tvivel om vem arkitekten är för det står hugget i marmor vid foten av kampanilen: HVIUS OPERIS FABRICATOR DEVS TE SALVET NOMINATVS "Detta arbetes skapare heter Diotesalvi" mannen som även byggde dopkapellet på Piazza dei Miracoli.

San Piero a Grado
Om man har kört bil till staden kan det vara värt att köra förbi San Pietro a Grado var den homonyma kyrkan (Basilica di San Piero a Grado) ligger. Den katolska traditionen säger att Sankt Petrus lade till här då han seglade från det Egeiska havet till Italien. Basilikan byggdes under 1100-talet på lämningar av ett hedniskt tempel.