Luciafest i Syrakusa

Festa di Santa Lucia, 12 - 20 december

Hos oss i Sverige förknippas Sankta Lucia med sånger, skridande luciatåg och lussebullar. Men hur firar man henne där hon en gång levde? I Syrakusa på Sicilien är Lucia ett högt älskat skyddshelgon och där firas hon på ett alldeles speciellt vis.

Sankta Lucia, som vi svenskar firar varje år den 13 December är Syrakusas alldeles eget skyddshelgon. Här levde hon så långt tillbaka som i början av 300-talet och dog också här som kristen martyr.

Det finns många myter och legender om Lucia. En av dem berättar om hur hon vägrade att gifta sig då hon tidigare i hemlighet hade avgett ett kyskhetslöfte i enighet med Kristus. Som djupt troende kristen levde hon farligt i Romarriket och fick därför uthärda mycket lidande. De stack bland annat ut ögonen på henne, vilka hon sedan satte tillbaka igen. Tillslut fick hon välja mellan att överge sin tro eller dö. Hon valde döden, bara 18 år gammal och halshöggs. Till minne av hennes lidande har hon avbildats på tavlor och statyer, ofta i mycket dramatiska skeenden med en kniv genom halsen eller då hon bär sina ögon på ett fat.

Sankta Lucia fungerar som ett landmärke och är ett av Syrakusas viktigaste. Domkyrkan på ön Ortigia är tillägnad henne och på fastlandet finns en kyrka där Lucia ligger begravd, Lucia-kyrkan. (Basilica di Santa Lucia al sepolchro). Det är dessa två kyrkor som firandet kretsar kring.

Under större delen av December firar man Lucia. Men det är dagen då hon led martyrdöden som firas på det mest storslagna viset. Den 13 december vandrar Lucian mellan Domkyrkan till sin gravplats på fastlandet.

I Domkyrkan står nämligen en jättelik silverstaty inlåst i ett skåp föreställande Lucia som bara plockas fram en gång om året. Den tolfte December putsas hon ren och ställs fram på altaret. Sedan hålls en sluten ceremoni ledd av ärkebiskopen, där det äts en speciell Lucia-kaka som kallas "la cuccia."

Dagen därpå är firandet öppet för oss alla. Då bärs Lucian genom stadens gator fram till Luciakyrkan, där hon en gång begravdes. Processionen är en av årets största högtider där ca 10.000 människor deltar. Det hela ackompanjeras av en pampig orkester och i hamnen innan hon bärs över bron till fastlandet hyllas hon av både militära flygplan och fiskebåtar.


Det hela avslutas vid Lucias gravplats där hon ställs på altaret i sju dagar för att betraktas och uppskattas av stadens troende.

Den tjugonde december som kallas "l'ottava" , festens åttonde dag är det dags för statyn att bäras tillbaka till domkyrkan. På vägen görs flera stopp där det spelas musik och hålls tal och när färden når ön Ortigia skjuts det spektakulära fyrverkerier över vattnet. När festen är över, låses hon åter igen in i kyrkan tills det är dags att fira henne igen i Maj.