Tomatfestival

Sedan 1986 har man hållit den tomatfrämjande begivenheten La Sagra del Pomodoro i det lilla fiskeläget på Siciliens sydöstra kust.

Överväldigande antal besökare

För en barock fiskestad med cirka 700 invånare, är det överväldigande at få nästan 25.000 besökare fördelade på tre dagar i slutet av april och början av maj, då festligheterna normalt vis löper av stapeln.

Fokus på kvalitet

Det handlar om att locka till sig turister, att öka handeln i Samperi, och att framhäva lokalområdets producenter. Och därför är den återkommande händelsen La Sagra del Pomodoro, något många i området ser fram emot varje år. Men det är också en händelse som har fått sor betydelse för producenterna, då det via La Sagra del Pomodoro har tillkommit ett fokus på kvalitet kontra kvantitet, odlingsmetoder, samhandel och behovet att koppla samman produkten med ett lokalt märke. Alltihop är ytterst aktuellt för ett område som inte tidigare har lockat så många besökare.

Sammansvetsad stadsfest

På La Sagra del Pomodoro hittar du stånd där lokala producenter säljer material och tomater, men också fototävlingar, måleriutställningar, uppvisning av lokala forskningsresultat, och marknadsföring till besökande turister - ett sammensurium av allt som utgör en sammansvetsad stadsfest. La Sagra är med andra ord inte bara en försäljningsmöjlighet för tomatproducenter, utan en händelse som sätter igång våren och som omnämns i flera turistguider som värt att besöka.