La Villa Romana del Casale

Denna romerska villa med sina många fantastiska mosaikarbeten finns på UNESCO’s lista över kulturarv. Villan - primärt använd som bostad - blev byggd på en ännu äldre villa i år 400 e.Kr. och överlevde flera förstörelser men då en jordskred drabbade villan under 1200-talet övergavs den.

Under våren 2009 återöppnas La Villa Romana del Casale (5 km utanför byn Piazza Armenia i det sydöstliga Sicilien) efter noggrann restaurering.

Denna romerska villa med sina många fantastiska mosaikarbeten finns på UNESCO’s lista över kulturarv. Villan - primärt använd som bostad - blev byggd på en ännu äldre villa i år 400 e.Kr. och överlevde flera förstörelser men då en jordskred drabbade villan under 1200-talet övergavs den.

Under tiden glömdes Villa Romanas existens och lantbruk dök upp på grunden omkring villan. Under 1800-talet fann man delar av villan och mer djupgående och intensa utgrävningar påbörjades under 1930-talet och årtionden därefter.

Info om villan (endast italienska):
http://www.villaromanadelcasale.it/