Tiscali berget

Berget Tiscali som ligger i området Supramonte är 510 meter högt. På bergets topp har man i en grotta funnit rester av en by som är daterad till år 500 f.kr.

Man fann byn, som är rätt välbevarad, av en ren slump men dessvärre blev den ganska misskött och den framstår idag inte som intakt. Eftersom byn är byggd i en fördjupning av berget ser man inte byn om man inte tar sig igenom en öppning i berget. Även om byn idag inte är intakt så är det en imponerande upplevelse att besöka den.

För att komma till byn krävs det att man vandrar i ett par timmar med en guide. Vägen är ganska hård men det är det värt väl uppe.