Nuraghe

Nuraghe är ett kägelformat torn byggt av väldigt stora stenar som bildar ett kupolformat rum. Denna form av torn är kända endast från Sardinien var det finns ca. 7-8.000 nuragher utspridda runt om på ön - ofta på högdrag. Tornen är ca. 3-4.000 år gamla var de flesta av dem står ensamma, men på några ställen är de sammanbyggda.

I den lilla landsbyn Barumini ses en hel nuraghi-landsby, Su Nuraxi di Barumini, som i år 1997 blev upptagen på UNESCOs lista över världens kulturarv.

Det råder en del osäkerhet omkring vad dessa torn blev använda till. Man förmodar att de både blev använda som bostad, helgedom och fästning.