Viverone Musikfestival

Vid Viveronesjön kan man om sommaren uppleva klassisk musik.

Festivalen hålls oftast från den sista juli till sista augusti (för 8:e gången 2010). Både lokalbor och internationella talanger delar med sig av sitt vetande, man kan här höra både Mozart, Beethoven och Greig.

Konserterna hålls bland annat i städerna Maglione, Viverone, Settimo Rottaro, Piverone och andra landsbyar som alla ligger runt Viveronesjön.