Turnering i Mortara till ära för gåsen

Sagra del Salame d’oca - sista helgen i september

Gås-korven är en kulinarisk specialitet från staden Mortara, som ligger nära Pavia, cirka 50 km sydväst om Milano. Korven är så viktig att staden har instiftat en fest till dess ära, "Gås-korvens fest". Det är i mycket hög grad en gastronomisk upplevelse, där du kan inta kulinariska specialiteter i stadens olika butiker, restauranger och på torgen. Men det är också en händelse med musik, utställningar och uppträdanden. Festen hålls den sista helgen i september, från fredag till söndag.

Gåsspelet

År 1970 la man till ytterligare ett element till festligheterna, Palio del gioco dell’oca, som mer eller mindre kan översättas till Gåsspelet- Det är en mycket säregen kombination av en bågskyttetävling och ett brädspel med levande brickor. Man hänvisar till att det skulle vara "uppfunnet" i slutet av 1400-talet, som hertig Ludovico av Milano kom på för att hans hustru, Beatrice d'Este, inte skulle ha tråkigt då han drog ut på jakt.

Historisk procession

Palion tar plats på söndagen, en dag som i övrigt står i medeltidens tecken. Klockan 15 startar en historisk procession, där hertig Ludovico går i spetsen följd av 3000-4000 medeltidsklädda följeslagare. Det är vart och ett av stadens sju kvarter, contrade, som ställer upp med kvarterets dräkter och fanor. När palion startar klockan 16.30, efter processionen, startar stadsdelarnas kamp mot varandra.

Spelets gång

Det går till på detta sätt: Varje contrada ställer upp med ett lag bestående av en bricka och en bågskytte. "Kampen" föregår på ett stort brädspel med 63 fält. Det är ett helt vanligt brädspel med fält där man får besked på att gå framåt, stå över en gång osv, när man landar på en specifik bricka. De ovanliga är, att brickorna är levande människor, och att man inte använder en tärning, utan pilar. När det är ett lags tur, skjuter bågskytten mot en skiva med sex ringar, som ger från 1 till 6 poäng. "Brickan" flyttar på sig det antal fält som pilen visar. Och det lag som först kommer igenom brädspelets 63 fält är dagens segrare.