Etruskiska nekropoler vid Tarquinia

Vid städerna Cerveteri och Tarquinia, vilka båda ligger nordväst om Rom, har man hittat två stora och spännande etruskiska nekropoler (gravplatser).

Viktiga städer

Etruskerna var ett folkslag, som levde i mellersta Italien, cirka 800 f.Kr, och städerna Cerveteri och Tarquinia, var två viktiga etruskiska städer. De två gravplatserna vid dessa städer avslöjar olika metoder för de begravningar som har tagit plats från det nionde århundradet före Kristus, till det första århundradet före Kristus - och de vittnar om den etruskiska kulturen. Några av gravarna framstår som imponerande gravhögar med ingraveringar, medan andra är dekorerade med vägmålningar som är ytterst välbevarade.

Färgrika väggmålningar

Gravplatsen vid Tarquinia, som ligger cirka 80 km norr om Rom och också kallas för Monterozzi, innehåller 6000 gravstenar, uthuggna ur klippväggen. Gravplatsen är framförallt känd för sina 200 gravar som är dekorerade med färgrika väggmålningar. Målerierna skildrar olika aspekter från de gamla etruskernas liv, död, vardag och olika religiösa händelser.

Världsarv

De två nekropolerna blev år 2004 upptagna på UNESCOs världsarvslista.