Ruinerna i Forum

Forum Romanum

Forum Romanum var genom århundraden Det Antika Roms centrum för politik, religion och ekonomi. Här hölls Senatens olika möten och alla andra viktiga statsangelägenheter.

Forum uppstod i en fördjupning mellan Palatinen mot söder, Capitolium mot väst, Velia mot öst och Quirinale och Esquilinen mot norr, i ett område som ursprungligen var en gravplats från järnåldern. Genom hela medeltiden låg stället helt öde och det var därför först under Renässansen som man blev klar över dess betydelse. Forum innehöll marknader, fängslen, underhållning, monument och templen, alltsammans byggt av olika kejsare som kämpade om att efterlämna det mest imponerande renommé. Här har man sedan 1870 gjort utgrävningar och funnit många byggningar från olika perioder.

De första ruinerna härstammar helt tillbaka till 500-talet f.Kr., men då det under 300-talet f.Kr. uppstod många bränder i Forum, är många byggningar bristfälliga. Man har till exempel återanvänt material från gamla byggningar till nya och mycket marmor har på grund av bränderna förstörts och blivit till kalk. Det finns många viktiga monument på platsen i centrum av Forum. Ett av dem är Titus' Triumfbåge från år 81, som ligger på den högsta punkten på Roms äldsta väg Via Sacre - den heliga väg. På denna väg, som går tvärs igenom Forum Romanum, hölls många triumftåg under stor jubel från befolkningen. Senatsbyggningen Curia är det enda intakta byggningsverk på Forum Romanum. Det blev under många år även använt som kyrka, vilket man menar är orsaken till att det ännu står intakt.