Järngruvorna

Jorden på Elba är rik på mineraler och järn vilket ofta kan ses på naturens annars så igenkännande färger; på Elba kan man se svarta och gula stränder och rostrött vatten – alltsammans färvat av jordens rikhaltiga mineraler.

Utvinningen av järn på Elba var tidigare ett av de primära yrken på ön och järnutvinningen är grunden till att både de gamla grekerna före Kristus och sedan när romarna kom till ön, för just precis att få del av de underjordiska skatterna. Sedan 1984 har det inte längre varit en rentabel affär att hämta järnet direkt upp ur jorden, så nu ligger de gamle gruvorna som rostiga rester, som dock har den viktiga rollen, att berätta om det barska liv, gruvarbetarna levde för inte så många år sedan.

Idag kan man besöka gruvorna på olika sätt, allt efter hur verkligt man önskar att upplevelsen ska vara.
Besök till exempel La Piccola Miniera utanför Porto Azzuro på vägen mot Rio Marina; här reklamerar man med en RIKTIG gruva och ett "riktigt" gruvtåg. Besöket varar 15 minuter var man besöker en underjordisk del av gruvan och ser de många maskiner som användes i gruvan. För ytterligare information: http://www.lapiccolaminiera.it

En annat sätt att besöka en av Elbas många järngruvor på är med det lilla moderna ’exkursions’ tåg, kallat Trenino. Turen går från Rio Marina (var man också köper biljetter) till den största gruvan Valle Giove. Här kan man ännu hoppas på att finna svavelkis och hematit och finner man inget exempel, kan man vid resans slut titta på alla de mineralogiska fynd man har gjort i gruvorna, i gruv-parkens museum. För ytterligare info: http://www.parcominelba.it

Det borde även vara möjligt att besöka några av gruvorna till fots. Men fråga gärna på plats för det finns många alternativ.