Långfredags-procession i Sorrento

Processione del venerdì santo

På långfredagen håller man i Sorrento en högtid för att symbolisera Jesu korsfästning, genom två stora processioner. den ena tar plats redan före dagsgryningen, medan den andra avhålls på kvällen. Processionerna organiseras av två olika så kallade lekmän-brödraskap, som Sorrento alltid har haft många av.

En lång tradition

Både processionerna och brödraskapet har en lång tradition i Sorrento - bägge delar kan härledas tillbaka till 1300-talet. Den gång piskade lekmännen ofta sig själv som botgöring, när de drog genom gatorna. Den upplevelse slipper man dock idag, men i gengäld kan man uppleva processioner av lekmän klädda i kåpor, som får en att tänka på de amerikanska sydstaternas Ku Klux Klan.

Processionen innan dagsgryningen

Processione dell’Addolorata (den sörjande Madonnans procession) startar på långfredagen innan dagsgryningen. Lekmännen* från Santa Monicas Brödraskap vandrar runt i mörkret iförda vita kåpor och med dolda ansikten, intill gryningen då de avslutar i kyrkan.

 

Kvällens procession

På kvällen startar den stora processionen, Processione del Cristo Morte (den döda Kristus procession). Här bär man en staty av den döda Jesus, runt på gatorna. Även här är lekmännen närvarande, denna gång kommer de från Dödens Brödraskap. Stämningen är allvarlig: det spelas begravningsmarcher, och man bär runt på olika föremål som symboliserar Jesu lidande, som t.ex. naglar från korset, 30 silverpengar och lansen som sårade honom i sidan. Höjdpunkten är, när 200 sångare i gregoriansk stil, sjunger psalmen Miserere**.

 

 

Brödraskapet

* Lekmän-brödraskapet är en sammansättning av människor, som utan att vara en del av prästerskapet önskar att genomföra religiös välgörenhet eller fördjupning. Det har alltid funnit många av dem i Sorrento, och det finns fortfarande minst fyra. Den sörjande Madonnans procession genomförs av Venerabile Arciconfraternita di Santa Monica medan den döda Kristus procession genomförs av Venerabile Arciconfraternita della Morte.
** Miserere är den 51 av Davids psalmer från det gamla Testamentet. Det är den mest sjungna av de så kallade botpsalmerna, och den har genom tiden varit omgiven av en särskild aura - bl.a. hemlighöll Påven i mer än hundra år melodin till psalmen.