Aymaville Borg

Borgen Aymavilles nämns första gången i 1278. Den gången bestod borgen endast av ett fyrkantigt torn omgivet av en ringmur som var en typisk konstruktion för slotten i Aostadalen. Väggarna som utgjorde tornet står kvar ännu idag och är karakteriserade av en kraftig lutning utifrån och in mot tornets tinne som ger intrycket av ett bombastiskt fundament.

I 1357 hade greven Aimone Challant inflytande på Aymaville och fick i det sammanhanget stärkt borgkonstruktionens försvarsvärn (tre år före greve Aymaville fick överdragit borgen). En av förstärkningarna gick ut på att utbygga tornet med de fyra hörntornen som alla är runda, dock olika i diameter och höjd. Aimone lät dessutom bygga en murkrona med skottglugg och en dubbel ringmur försedd med en omkringliggande vallgrav och en hängbro.

Man antar att den form borgen har idag avspejlar byggmetoden från 1200-talet som kännetecknas genom de fyra hörntornen och en murkrona som förband dem. Inne i tornet var hålrummet täckt av ett trätak som stödde murkronan och hålrummet under var indelat i sex etager, var den understa etagen som bestod av köket, källarna och kapellet, var nedgrävd och täckt av sten. Denna etage kan ses ännu idag.

Efter Aimones Challants ombyggningar får borgen lov till att stå förhållandevis orörd fram till 1713, då baron Joseph Fèlix av Challant önskar ändra borgen till en herrskaplig bostad, då det inte längre var de samma behov för att försvara sig i dalen. Ombyggningen stod färdig i 1728 och omfattade bland annat gångar och balkonger som förband tornen varpå man försökte gömma det primitiva fyrkantiga tornet i mitten av borgen medan de åtta hektar jord som omgav borgen blev omgjorda till trädgård.

I 1970 tillfaller borgen administrationen i regionen Aosta och i 2000 påbörjades en viktig sanering av Borgen Aymaville. Dessvärre är det därför i ögonblicket inte möjligt att besöka borgens inre.