Karneval i Lanciano

Italienarnas festligheter runt fastan varar enligt regeln längre än i Skandinavien, och den är inte bara till för barn - tvärtemot. I många italienska städer hålls karnevaler med deltagare i alla åldersgrupper, en fest som sträcker sig över åtskilliga dagar.

Karnevalernas karneval

I Lanciano håller man karneval i fyra dagar, från lördag före fastans slut till fastlagstisdagen. Det är en slags "karnevalernas karneval", där man i skift håller i festligheterna i olika delar av staden. Det förgås som regel om kvällarna. Programmet varierar från år till år, men typiskt är arrangermangen för barnen tidigt om kvällen, medan de vuxna kan starta så sent som klockan 22.

Den viktigaste dagen

Tisdagen, Martedi Grasso, eller fastlagstisdagen som den kallas här hemma, är den viktigaste av dagarna. På denna dag är det självfallet också, som det sig bör i Italien, massor av musik och fyrverkerier.