Rocca Calascio

Rocca Calascio är namnet på ett område som befinner sig mitt i Abruzzo, i nationalparken Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Det centrala elementet i parken är en cirka tusen år gammal borg kallad La Rocca.

Även om borgen tros vara byggd år 900, är det ovisst vem som exakt stod bakom uppförelsen och när. Dock är det säkert att borgen, p.g.a sin arkitektur och svårt tillgängliga position på en klipprygg på 1450 m höjd (en av Italiens högst belägna), har använts för militära föremål och skiftande erövrare har varit bosatta här intill mitten av 1700-talet, var ett våldsamt jordskalv gjorde väsentlig skada i området.

Idag är det ingen krigsstämning över stället som bjuder på en fantastisk utsikt över Apenninerna och de omkringliggande dalarna. Framför borgen ligger resterna av vad som en gång utgjorde borgens bostads- och arbetarkvarter och bakom borgen ligger ett omkring 300 m² klippområde som mynnar ut i ett högslättslandskap, som sträcker sig över många kvadratkilometer i östlig riktning. I detta område, var det finns en rad markerade vandringsstigar, kan man för övrigt ha tur att se örnar och flera sällsynta växtarter.

Cirka 150 meter från borgen i nordvästlig riktning ligger en åttakantig kyrka byggd under 1400-talet. Längs borgens norra sida går en vandringsled på kanten av en brant. Branten går därefter ner mot dalen i norr, var ännu en vandringsled sträcker sig från kyrkan och ner till huvudvägen. På södra sidan av borgen finns en djup klyfta och det är inte möjligt att passera borgen på denna sida.

Under borgen mot sydost ligger själva Rocca Calascio by (knappt 100 invånare). Den består av omkring 30 hus, varav de äldsta är från omkring år 1100. I byn finner man en bar, som också säljer lokala ostar och en souvenirbutik som säljer lokalproducerat hantverk såsom postkort, keramik och träarbeten. De övriga byggnaderna är i mer eller mindre fallfärdigt tillstånd men det är möjligt att komma in i några av dem och byn ger ett helhetsintryck av autenticitet och charm.

Besökande kan parkera längs huvudvägen som börjar nere i dalen var byn Calascio ligger och fortsätter upp till de första husen i Rocca Calascio. I allt är det omkring 5 km väg och på vissa ställen kan man parkera längs vägen. När du har parkerat kan du antingen gå upp genom Rocca Calascios smala gator och vidare upp till borgen eller du kan ta vandringsleden från vägkurvan och upp till kyrkan norrut.

Härifrån kan besökande fritt röra sig runt på borgen, ruinerna framför den och området bakom. Det finns ingen offentlig transport till Rocca Calascio, men det kör några linjebilar mellan Calascio by och Abruzzos huvudstad L’Aquila. Det är gratis tillträde till borgen.